Regels voor de ouders

Informatie:
Alle informatie omtrent het team gaat via de team app

Afmeldingen (app):
Training: vóór 15.00 uur afmelden
Wedstrijd: liefst twee dagen van te voren (tenzij ziek)

Kaarten:
Als een kind zich misdraagt kan het een gele kaart krijgen van de leiders en trainer
Bij twee gele kaarten volgt een rode kaart, een rode kaart kan ook direct worden gegeven
Een rode kaart betekent dat er strafmaatregelen worden genomen

Kind:
Kinderen horen met plezier naar voetbal te komen
We horen het graag als een kind ergens mee zit, zodat we het kunnen oplossen,
en niet de rest van de kinderen negatief beïnvloed

Kleedkamer:
Op trainingsdagen word er in principe geen gebruik gemaakt van de kleedkamer
Op wedstrijddagen kleden de kinderen zich om in de kleedkamer, bij Victoria’28 of bij de tegenstander

Leiders:
De leiders zijn verantwoordelijk voor de opstelling, positie, wissels etc., niet de ouders
Mocht een ouder het niet eens zijn graag melden bij de leiders

Team pot:
Graag willen we voor elke wedstrijd € 2,- per kind in een potje doen,
zodat we activiteiten kunnen plannen voor de kinderen

Tijden:
Training: 10 min. van te voren
Wedstrijd: 45 min. van te voren

Training:
Van de spelers wordt er verwacht dat ze zich verantwoordelijk gedragen, dus in principe dat ze
altijd op de trainingen aanwezig zijn, ook al zijn ze rond de 10 jaar oud
Bij het niet op komen dagen (los van ziekte of een geldige reden van de ouders) volgt een gele kaart

Uitwedstrijd:
De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van hun eigen kind
In overleg kan een leider of ouder ook anderen meenemen
Er wordt verwacht dat de ouder(s) ook meegaan

Wedstrijd:
Na het omkleden van de kinderen willen de leiders alleen met het team overleg voeren
Dit geldt vóór en ná de wedstrijd
Mocht er een wedstrijd niet doorgaan, kan er een extra training of vriendsch.wedstrijd worden ingelast

Wedstrijdkleding:
Wedstrijdkleding wordt door de club verzorgd, ouders hoeven niet te wassen
Kleding mag niet worden meegenomen naar huis, behalve de sokken, deze zijn eigendom

Terug naar Hoofdpagina